/The good knight story

, . , . , , .
  • : , , /Soham Blau, Amos Naim, Or Kantor,
  • : 4 30 .
  • : 3D
  • : 2010