VR / BLIND VAYSHA VR

. -: , . , . . , , , , .

   
: /Theodore Ushev
: /Theodore Ushev
: National Film Board of Canada
:
: 8 13
: 2017