׸ / Cherno na byalo

, . .


- Unicef (Annecy International Animated Films Festival, 2006)
  • : (Andrey Tsvetkov)
  • : <
  • :
  • : (Boyan Biolchev)
  • : TF & P Animation
  • :
  • : 4'30
  • :
  • : 2005